Aktieägare
Aktieägare B Aktier Totalt antal röster Kapitalandel Röstandel
Färna Invest AB 53,867,579 5,386,758 49,91% 49,91%
Nexttobe 31,994,475 3,199,448 29,65% 29,65%
Varenne 4,196,026 4,19,603 3,89% 3,89%
Other 17,865,674 1,786,567 16,55% 16,55%
Total 107,923,328 10,792,333 100% 100%