Aktieägare
Aktieägare B Aktier Totalt antal röster Kapitalandel Röstandel
Färna Invest AB 28,862,983 2,886,298 35,7% 35,7%
Newbury HealthCap (Karl Karlsson) 7,592,854 759,285 9,4% 9,4%
Nexttobe 26,539,930 2,653,993 32,8% 32,8%
Varenne 3,147,020 314,702 3,9% 3,9%
Other 14,799,709 1,479,971 18,3% 18,3%
Total 80,942,496 8,094,250 100% 100%

Kontakta oss

Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22
SE-113 30 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8 5191 1600
Fax: +46 8 5191 1690
info-se@bluefishpharma.com

Viktiga kontakter

För Affärsutveckling

business.development@bluefishpharma.com

Kundservice eller Rapportering Biverkningar

drugreaction@bluefishpharma.com

Complaints

Tel +46 8 5191 1600
Fax +46 8 5191 1690
E-post complaints@bluefishpharma.com