Aktieägare
Aktieägare B Aktier Totalt antal röster Kapitalandel Röstandel
Färna Invest AB 51,171,153 5,117,115 47,41% 47,41%
Newbury HealthCap (Karl Karlsson) 3,796,427 379,643 3,52% 3,52%
Nexttobe 31,994,475 3,199,448 29,65% 29,65%
Varenne 4,196,026 4,19,603 3,89% 3,89%
Other 16,765,247 1,676,525 15,53% 15,53%
Total 107,923,328 10,792,333 100% 100%

Kontakta oss

Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22
SE-113 30 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8 5191 1600
Fax: +46 8 5191 1690
info-se@bluefishpharma.com

Viktiga kontakter

För Affärsutveckling

business.development@bluefishpharma.com

Kundservice eller Rapportering Biverkningar

drugreaction@bluefishpharma.com

Complaints

Tel +46 8 5191 1600
Fax +46 8 5191 1690
E-post complaints@bluefishpharma.com

Håll dig uppdaterad om våra senaste nyheter

Prenumerera