Strategier och mål

Bluefish tillväxtstrategi.

De pågående förändringarna i läkemedelsindustrin kommer att bli en utmaning – men även erbjuda stora möjligheter. Bluefish har för avsikt att utnyttja dessa möjligheter genom att vara en smart, djärv, kunskapsbaserad och drivande aktör på marknaden.

De strategier som beskrivs nedan omfattar aktiviteter som våra medarbetare och strategiska partners bedriver dagligen. Ett arbete där både individuella och gemensamma initiativ aktivt uppmuntras. Enkla lösningar på komplexa problem är hörnstenen i Bluefishs affärsfilosofi. De strategier som anges nedan är menade att tjäna som vägledning i arbetet med att uppnå våra mål.

  • Ökade resurser till försäljning och marknadsföring i syfte att utöka marknadsandelarna.
  • Stöd till befintlig produktportfölj genom konstanta förbättringar inom Supply Chain för att garantera en toppositionering av strategiska nyckelprodukter.
  • Bredda produktutbudet med produkter som är mindre utsatta för konkurrens och som har högre vinstmarginaler.
  • Geografisk expansion, främst genom etablering på nya marknader, men också genom strategiska förvärv eller partnerskap om det anses motiverat.
  • Utveckla och fördjupa partnerskapmodeller för licensiering och distribution av Bluefish-produkter, samt fungera som agent för tredje part i syfte att maximera de fördelar som uppnås genom att ha en egen marknadsorganisation.

Bluefish framtid omfattar tre ambitiösa mål, vilka utgör grunden för våra strategier beträffande en hållbar långsiktig tillväxt.

  1. Öka marknadsandelarna på samtliga marknader där vi för närvarande verkar och inneha en topp 10-position samt öka marknadsnärvaron inom EU med ambitionen att bli ett globalt företag.
  2. Stärka värdet i produktportföljen genom ett väl balanserat urval av licensierade produkter och produkter som utvecklats internt inom kärnområdena och strategiskt viktiga produkter.
  3. Utveckla och upprätthålla en förstklassig global Supply Chain.