Finansiella rapporter

2022/2023

Som en följd av att Bluefish Pharmaceuticals är ett dotterbolag som konsolideras av Färna Invest AB har Bluefish enligt gällande lagstiftning under 2022 anpassat räkenskapsåret till koncernens moderbolag. Räkenskapsåret omfattar perioden 1 maj till 30 april. Räkenskapsåret under omläggningsåret är förlängt och omfattar sålunda perioden 1 januari 2022 till 30 april 2023.

Från och med juni 2022 upprättas därför endast delårsrapporter vilka hålls tillgängliga för aktieägare som så begär.

2021

2020

2019