Femårsresultat
MSEK 2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning 329,2 311,6 283,2 187,7 175,5
Bruttoresultat 146,6 158.7 132.5 70.4 57.4
Bruttomarginal 44,5% 50,9% 46,8% 37,5% 32,7%
EBITDA 3,1 29,1 12,8 -34,1 -31,4
Resultat före skatt -39,9 -1,3 -19,9 -61,4 -57,6
Resultat per aktie, SEK -0,52 -0,04 -0,27 -0,82 -0,9
Eget kapital per aktie, SEK 0,52 -0,95 0,98 1,23 1,55

Utveckling

Produktutveckling

Kontakta oss

Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22
SE-113 30 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 5191 1600
Fax: +46 8 5191 1690
info-se@bluefishpharma.com