Femårsresultat
MSEK 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 357,2 329,2 311,6 283,2 187,7
Bruttoresultat 181,3 146,6 158,7 132,5 70,4
Bruttomarginal 50,75% 44,50% 50,90% 46,80% 37,50%
EBITDA 28,0 3,1 29,1 12,8 -34,1
Resultat före skatt -13,6 -39,9 -1,3 -19,9 -61,4
Resultat per aktie, SEK -0,21 -0,52 -0,04 -0,27 -0,82
Eget kapital per aktie, SEK 0,31 0,52 -0,95 0,98 1,23

Kontakta oss

Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22
SE-113 30 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8 5191 1600
Fax: +46 8 5191 1690
info-se@bluefishpharma.com

Viktiga kontakter

För Affärsutveckling

business.development@bluefishpharma.com

Kundservice eller Rapportering Biverkningar

drugreaction@bluefishpharma.com

Complaints

Tel +46 8 5191 1600
Fax +46 8 5191 1690
E-post complaints@bluefishpharma.com

Håll dig uppdaterad om våra senaste nyheter

Prenumerera