Femårsresultat
MSEK 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 379,9 357,2 329,2 311,6 283,2
Bruttoresultat 196,4 181,3 146,6 158,7 132,5
Bruttomarginal 51,7% 50,7% 44,5% 50,9% 46,8%
EBITDA 47,1 28,0 3,1 29,1 12,8
Resultat före skatt -1,7 -13,6 -39,9 -1,3 -19,9
Resultat per aktie, SEK -0,04 -0,21 -0,52 -0,04 -0,27
Eget kapital per aktie, SEK 0,76 0,31 0,52 0,95 0,98