Femårsresultat
MSEK 2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning 311.6 283,2 187,7 175,5 162,3
Bruttoresultat 158.7 132,5 70,4 57,4 19,8
Bruttomarginal 50.9 46,8% 37,5% 32,7% 12,2%
EBITDA 29.1 12,8 -34,1 -31,4 -52,7
Resultat före skatt -1.3 -19,9 -61,4 -57,6 -76,4
Resultat per aktie, SEK -0.04 -0,27 -0,82 -0,90 -1,50
Eget kapital per aktie, SEK -0.95 0,98 1,23 1,55 1,87

Utveckling

Produktutveckling

Kontakta oss

Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22
SE-113 30 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 5191 1600
Fax: +46 8 5191 1690
info-se@bluefishpharma.com