Femårsresultat
MSEK 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 379,9 357,2 329,2 311,6 283,2
Bruttoresultat 196,4 181,3 146,6 158,7 132,5
Bruttomarginal 51,7% 50,7% 44,5% 50,9% 46,8%
EBITDA 47,1 28,0 3,1 29,1 12,8
Resultat före skatt -1,7 -13,6 -39,9 -1,3 -19,9
Resultat per aktie, SEK -0,04 -0,21 -0,52 -0,04 -0,27
Eget kapital per aktie, SEK 0,76 0,31 0,52 0,95 0,98

Kontakta oss

Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22
SE-113 30 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8 5191 1600
Fax: +46 8 5191 1690
info-se@bluefishpharma.com

Viktiga kontakter

För Affärsutveckling

business.development@bluefishpharma.com

Kundservice eller Rapportering Biverkningar

drugreaction@bluefishpharma.com

Complaints

Tel +46 8 5191 1600
Fax +46 8 5191 1690
E-post complaints@bluefishpharma.com

Håll dig uppdaterad om våra senaste nyheter

Prenumerera