Femårsresultat
MSEK 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 414.4 379.9 357.2 329.2 311.6
Bruttoresultat 209.8 196.4 181.3 146.6 158.7
Bruttomarginal 50.6% 51,7% 50,7% 44.5% 50.9%
EBITDA 71.3 47.1 28.0 3.1 29.1
Resultat per aktie 36.0 -1.7 -13.6 -39.9 -1.3
Kassaflöde frän
lopande verksamhet
37.2 9.2 17.9 -59.6 -33.1
Kassaflöde frän investeringsverksa
Resultat per aktie
-20.3 0.31 -10.2 -0.04 -13.9 -0.21 -21.2 -0.52 -21.8 -0.04
Eget kapital per aktie, SEK 1.00 0.76 0.31 0.52 0.95
Soliditet 21.6% 16.7% 6.1% 10.0% 20.6%
Antal anstallda vid
periodens slut
118 120 116 119 108