Karriär på Bluefish

Genom att arbeta på Bluefish får du ta del av ett dynamiskt, innovativt och engagerat team, där de anställdas personliga och professionella utveckling står i fokus.

Enligt GDPR-lagen som trädde i kraft den 25 maj 2018 behöver vi ditt samtycke för att samla in, bearbeta och behålla dina personuppgifter hos Bluefish, i det här fallet i form av din jobbansökan. Detta eftersom den kan innehålla personuppgifter som, men inte begränsat till, namn, arbetslivserfarenhet, utbildningsbakgrund, etc.

Vänligen spara ner formuläret ”Recruitment consent form” som du finner här till höger. Underteckna  och skicka det tillsammans med din ansökan till hr@bluefishpharma.com

Observera att ansökningar utan detta samtyckesformulär inte kommer att hanteras av Bluefish och omedelbart raderas.