Aktieägare

Aktieägande per 31 mars 2023

Aktieägare Antal aktier Kapital- och röstandel %
Färna Invest AB 100 027 573 92,68%
Övriga 7 895 755 7,32%
Total 107,923,328 100%