Aktieägare
Aktieägare Aktier Totalt antal aktier Totalt antal röster Kapitalandel % Röstandel %
Färna Invest AB 63,022,052 63,022,052 63,022,052 58,40% 58,40%
Serendipity  Partners AS 27,000,000 27,000,000 27,000,000 25,02% 25,02%
Varenne2)    4,196,026    4,196,026    4,196,026    3,89%   3,89%
Övriga   14,615,249  14,615,249  14,615,249  13,54%  13,54%
Totalt 107,923,328 107,923,328 107,923,328 100.00% 100.00%
 2) Avser aktier ägda av Varenne AB (3 196,026 aktier) och Varenne Invest I AB (1,000,000 aktier).