Aktieägare

,

Aktieägare Aktier Totalt antal aktier Totalt antal röster Kapitalandel % Röstandel %
Färna Invest AB 92 050 405 92 050 405 92 050 405 85,29% 85,29%
Varenne 2) 4 196 026 4 196 026 4 196 026 3,89% 3,89%
Övriga 11 676 897 11 676 897 11 676 897  10,82% 10,82%
Totalt 107,923,328 107,923,328 107,923,328 100.00% 100.00%

2) Avser aktier ägda av Varenne AB (3196,026 aktier) och Varenne Invest I AB (1,000,000 aktier)