Aktieägare
Aktieägare Aktier Totalt antal aktier Totalt antal röster Kapitalandel % Röstandel %
Färna Invest AB 90,183,075 90,183,075 90,183,075 83.56% 83.56%
Varenne2)    4,196,026    4,196,026    4,196,026    3,89%   3,89%
Övriga  13,544,227 13,544,227 13,544,227  12,55%  12,55%
Totalt 107,923,328 107,923,328 107,923,328 100.00% 100.00%
 2) Avser aktier ägda av Varenne AB (3 196,026 aktier) och Varenne Invest I AB (1,000,000 aktier).