Kontakt

Huvudkontor

Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22
SE-113 30 Stockholm
Sverige
Tel:  +46 (0) 8 5191 1600
Fax: +46 (0) 8 5191 1690
E-post: info-se@bluefishpharma.com

För frågor och funderingar kring affärsutveckling skicka ett mail till följande e-postadress
business.development@bluefishpharma.com

Kundservice

Om du har en fråga eller vill rapportera en biverkning som gäller en Bluefish produkt, kontakta vår farmakovigilansavdelning:

e-mail: drugreaction@bluefishpharma.com

Detta är vad vi behöver för att göra en giltig rapport.

  1. Detaljer om vem som upplevde biverkningen(arna), såsom ålder, kön, namn eller initialer.
  2. Detaljer om vem du är, om du själv inte är den som upplevt biverkningen(arna). Relevanta detaljer är namn eller initialer, om du arbetar inom vården, är apotekare, en släkting mm.
  3. Detaljer om medicinen, såsom namn, styrka och form.
  4. Detaljer om biverkningen(arna). Så mycket detaljer som möjligt, inkludera händelseförloppet om möjligt.

All ytterligare information vi får gör rapporten bättre. Exempel på sådan information är pågående sjukdom(ar), annan medicinering, om biverkningen(arna) är pågående eller inte, om behandlingen måste avslutas eller inte, medicinsk historik mm.

Även om du inte har information tillgänglig som matchar de 4 kriterierna ovan, tveka inte att skicka oss den information du har.

Observera att vi endast kan svara på Bluefish produktspecifika frågor.

Om din fråga gäller ett allmänt medicinskt tillstånd eller din behandling, vänligen kontakta sjukvårdsupplysningen eller din behandlande läkare.

Bluefish bevakar säkerheten på våra läkemedel genom att samla in information om biverkningar. Vi kan komma att kontakta dig för att få reda på mer detaljer om din rapport.

Personuppgiftsbehandling
Vi samlar in personliga data om dig i samband med biverkningsrapportering. Denna information behandlas för att dokumentera din reaktion och för att möta kraven från farmakovigilanslagstiftning. Den insamlade informationen om dig kan komma att delas inom Bluefish’s organisation globalt och med läkemedelsmyndigheter, så som den europeiska medicinska myndigheten (EMA), i enlighet med gällande lagstiftning.

Reklamationer

Om du vill rapportera ett tekniskt klagomål, kontakta Bluefish Pharmaceuticals säkerhetsavdelning:

Tel:+46 (0) 8 5191 1600
Fax: +46 (0) 8 5191 1690
E-post: complaints@bluefishpharma.com

Vänligen skicka även en kopia av det rapporterade klagomålet till din lokala hälsovårdsmyndighet / apotek.

Välj ett landskontor