Kontakt

Huvudkontor

Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22
SE-113 30 Stockholm
Sverige
Tel:  +46 (0) 8 5191 1600
Fax: +46 (0) 8 5191 1690
E-post: info-se@bluefishpharma.com

För frågor och funderingar kring affärsutveckling skicka ett mail till följande e-postadress
business.development@bluefishpharma.com

Medicinsk information och anmälan av biverkningar

Om du har en fråga eller vill rapportera en biverkning som gäller en Bluefish produkt, vänligen kontakta vår farmakovigilansavdelning:

Tel:  +46 (0) 8 5191 1600
Fax: +46 (0) 8 5191 1690
E-post: drugreaction@bluefishpharma.com

Detta är informationen vi behöver få in:

  1. Detaljer om vem som upplevde biverkningen(arna)
  2. Detaljer om vem du är, om du själv inte är den som upplevt biverkningen(arna).
  3. Detaljer om medicinen
  4. Detaljer om biverkningen(arna)

All ytterligare information vi får gör rapporten bättre

Även om du inte har all tillgänglig information, tveka inte att skicka oss den information du har.

Observera att vi endast kan svara på Bluefish produktspecifika frågor.

Om din fråga gäller ett allmänt medicinskt tillstånd eller din behandling, vänligen kontakta sjukvårdsupplysningen eller din behandlande läkare.

Bluefish bevakar säkerheten på våra läkemedel genom att samla in information om biverkningar. Vi kan komma att kontakta dig för att få reda på mer detaljer om din rapport.

Personuppgiftsbehandling:

Vi samlar in personliga data om dig i samband med biverkningsrapportering. Denna information behandlas för att dokumentera din reaktion och för att möta kraven från farmakovigilanslagstiftning. Den insamlade informationen om dig kan komma att delas inom Bluefish’s organisation globalt och med läkemedelsmyndigheter, så som den europeiska medicinska myndigheten (EMA), i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan hitta mer information här.

 

Reklamationer

Om du vill rapportera ett tekniskt klagomål, kontakta Bluefish Pharmaceuticals säkerhetsavdelning:

Tel: +46 8 5191 1600
Fax: +46 8 5191 1690
E-post: complaints@bluefishpharma.com

Välj ett landskontor