Samarbeta med oss

Sedan starten har Bluefish utvecklat och utvidgat starka strategiska partnerskap, i första hand för inköp och tillverkning av produkter, men även inom utveckling, reglerande godkännanden, använda oss av marknadsstrategier och marknadsföring.

Varför samarbeta med oss?

Vi är kreativa, flexibla och, trots vårt företags unga ålder, erfarna – vi vet hur man arbetar i partnerskap. Vi inser vikten av att förstå varandra, att vara öppen, känna tillit och vara lyhörd. På Bluefish prioriterar vi partnerskap.

Intresseområden

  • Utveckling av formuleringar
  • In-licensiering av produkter
  • Distributionsavtal
  • Ut-licensiering av egna produkter

Vår process

Vår process är enkel, snabb och partnerskapsfokuserad, eftersom vi bygger grunden till en potentiell relation. Efter att ha fått en förfrågan utvärderar våra experter inom områdena för affärsutveckling, produktutveckling och marknadsföring de potentiella möjligheterna. I nästa steg ingår avtalsdiskussioner, villkor och godkännanden.

  1. Inledande diskussioner – icke konfidentiell information
  2. Samtal om målsättningar – konfidentiell information
  3. Förhandlingar om villkor och genomförande av avtal
  4. Genomförande av kommersiellt partnerskap

Kontakter

Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22
SE-113 30 Stockholm
Sweden
Tel +46 (0) 8 5191 1600
Fax +46 (0) 8 5191 1690

business.development@bluefishpharma.com