Vår strategi

Att investera i rätt produkter är en förutsättning för en långsiktig och hållbar tillväxt.

Bluefish har en väl etablerad urvalsprocess för att identifiera produkter som uppfyller internt upprättade kriterier för varje produktkategori. Bortsett från storsäljande produkter där patenten kommer att löpa ut, söker Bluefish efter nya produkter även inom mer nischade områden och segment med komplexa formuleringar eller där produkterna är av särskilt strategiskt intresse för företaget.

Bluefish fäster stor vikt vid processen att välja nya produkter som antingen kommer att tillverkas på licens, distribueras eller utvecklas på något av de utvecklingscentra som bolaget samarbetar med. Inför varje ny produktinvestering genomför Bluefish en grundlig lönsamhetsanalys med hänsyn till produktens vinstpotential samt utvecklings- och registreringskostnader inom varje relevant marknad.

Bluefish har för avsikt att lansera nischade, komplexa eller strategiskt viktiga produkter i länder där produkterna är mindre utsatta för konkurrens samtidigt som Bluefish kan hållbara affärer. Till följd av detta består produktportföljen av ett brett sortiment av högkvalitativa generikaläkemedel inom viktiga terapiområden.

Bluefish ställer höga kvalitetskrav på samtliga produkter och alla tillverkningspartners uppfyller de krav som ställs av EU i fråga om Good Manufacturing Practice (GMP).