Visioner och värderingar

Genom att fokusera på nyskapande och enkelhet i både tanke och handling, och genom att ta ansvar på alla marknader med kostnadseffektivitet i alla led, skapar vi ett starkt och levande varumärke som erbjuder kvalitetsläkemedel till priser överkomliga för alla.

Bluefish-andan bygger på kostnadsmedvetenhet, vår vilja att ta ansvar och på innovativ enkelhet.

Decentraliserade strategiska initiativ

– Värde skapas av de lokala marknadsförutsättningarna
– Lokal marknadskännedom ger oss vår sammansatta
produktportfölj

Kundservice

– Agerar på lokala marknadsmöjligheter
– Snabbt beslutsfattande

Kostnadsmedvetenhet

– Vi strävar alltid efter att hitta enkla lösningar på komplicerade problem
– Vi är kostnadseffektivt organiserade

Ansvar

– Vi tar ett helhetsansvar för att leverera kvalitetsläkemedel till   överkomliga priser för alla
– Vi strävar efter ärlig och öppen kommunikation

Enkelhet i alla lösningar

– Vi uppmuntrar nytänkande när vi ställs inför utmaningar
– Vi strävar efter att uppnå win-win-situationer med våra partners

Ledning och styrelse

Kontakta oss

Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22
SE-113 30 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8 5191 1600
Fax: +46 8 5191 1690
info-se@bluefishpharma.com

Viktiga kontakter

För Affärsutveckling

business.development@bluefishpharma.com

Kundservice eller Rapportering Biverkningar

drugreaction@bluefishpharma.com

Complaints

Tel +46 8 5191 1600
Fax +46 8 5191 1690
E-post complaints@bluefishpharma.com

Håll dig uppdaterad om våra senaste nyheter

Prenumerera