Vad vi gör

Bluefish erbjuder generiska kvalitetsläkemedel till överkomliga priser. Produktportföljen innehåller ett brett utbud av produkter inom alla större terapiområden.

Sedan starten har Bluefish utvecklat den plattform och know-how som behövs för att medverka i samt spela en väsentlig roll i värdekedjans alla viktiga stadier i utbudet av generiska läkemedel. Med visionen att erbjuda kvalitetsläkemedel till överkomliga priser för alla måste vi vara innovativa och samtidigt kostnadseffektiva i alla led. Det innebär även operational excellence inom avdelningar som produktutveckling, kvalitetssäkring, biverkningsbevakning, IP och distribution såväl som inom marknadsföring och försäljning.

Effektiv marknadsföringsorganisation

Bluefishs etableringsmodell baserar sig på organisk tillväxt, där vi träder in på marknaden som “underdog” med tydligt fokus på ett specifikt marknadssegment. Bluefish går in på den nya marknaden genom att introducera en begränsad produktportfölj anpassad för lokala kundkrav. Målet är sedan att successivt utöka och erövra en betydande marknadsandel samt att bredda produktsortimentet. Genom att erbjuda prisvärda och högklassiga generiska läkemedel på ett konsekvent sätt är Bluefish i stånd att bygga starka och varaktiga kundrelationer.

Strukturen för finansiering och inköp av läkemedel varierar från land till land och bestämmer inte bara graden av generiskt intrång på marknaden i fråga utan även valet av marknadsföringsmodell för optimering av marknadspotentialen. Bluefishs målgrupp är apotek, apotekskedjor, grossister och beställare i form av statliga eller privata institutioner.

Bluefishs marknadsorganisation har skapat en stark plattform på den europeiska marknaden och företaget har nu en erkänd affärsmodell på olika utvecklade generiska marknader i Europa. Fördjupad kunskap om varje specifik marknad är en förutsättning för framgångsrik optimering av produktutbudet och val av den marknadsföringsmodell som passar bäst för varje land.

Offentliga upphandlingar, där konkurrerande erbjudanden från olika generiska läkemedelsföretag uppkommer, har använts under lång tid i Sverige och Danmark. På senare tid har anbudsförfaranden för läkemedel även blivit allt vanligare på andra europeiska marknader. Med sin viktiga och värdefulla erfarenhet från Sverige och Danmark söker nu Bluefish aktivt att delta i dessa nya marknadsmöjligheter. Genom att säkra volymer från anbudsförfaranden skapar Bluefish viktiga tillväxtplattformar i resten av Europa.

Tack vare vår erfarenhet, flexibilitet och effektiva organisation är företaget i stånd att snabbt introducera nya produkter på marknaden och reagera effektivt på marknadsförändringar. Snabbt agerande på marknaden är en stor konkurrensfördel, eftersom den tidsperiod när produkten kan säljas utnyttjas till fullo, samtidigt som vi etablerar oss som den viktigaste leverantören av den specifika produkten hos grossister och andra kunder.

Bluefish har som ambition att bli ett av de mest progressiva generiska bolagen i en bransch som genomgår stora förändringar.

Val av produkter

Bluefish har en väletablerad urvalsprocess för att identifiera produkter som uppfyller internt upprättade kriterier för varje produktkategori. Bortsett från storsäljarprodukter, där patenten kommer att löpa ut, söker Bluefish även nya produkter inom mer nischade områden och i segment som består av komplexa formuleringar eller där produkterna är av särskilt strategiskt intresse för företaget.

Att investera i rätt produkter är en förutsättning för långsiktigt hållbar försäljningstillväxt. Bluefish fäster därför stor vikt vid processen att välja nya produkter. Inför varje ny produktinvestering genomför Bluefish grundliga kommersiella och tekniska analyser som tar hänsyn till produktens vinstpotential, utvecklings- och registreringskostnader inom varje relevant marknad samt eventuella tekniska och kvalitativa aspekter av produkten.

Som ett resultat av detta består produktportföljen av ett brett utbud av högkvalitativa generiska läkemedel inom viktiga terapiområden.

Förstklassig Supply Chain

De flesta av Bluefishs produkter innehar marknadsgodkännande grundat på samma formulering och tillverkningsspecifikationer, vilket underlättar samordningen av produktionen för leverans till alla Bluefishs marknader. Företaget samarbetar med flera strategiska tillverkningspartners med bas i Indien eller inom EU för tillverkning av sina produkter. Vi arbetar ständigt med att säkerställa att våra produkter tillverkas med högsta kvalitet och till konkurrenskraftiga priser. Optimering av ledtider, leveransplanering, tillverkning, logistik, kvalitetssäkring och distribution är fundamentala aspekter av företagets konkurrenskraft på varje marknad.

Företagets hörnstenar

Fullfjädrad läkemedelsorganisation med all nödvändig expertis
  • Fokus på produktkvalitet, kostnadseffektivitet och snabbt agerande på marknaden
  • Organisationen är anpassad till nya prisdrivna marknader
Balanserad produktportfölj inriktad på långsiktigt medicinskt värde
  • Produktportföljen består för närvarande av 79 marknadsförda produkter och 7 produkter i olika utvecklingsstadier.
  • Produktsortimentet utökas med nischade produkter, komplexa produkter och strategiskt viktiga produkter
Helägdt teknikologicenter med integrerad roll i den globala verksamheten
  • Effektiv ledning av Supply Chain
  • Regulatorisk översyn, kvalitetskontroller och övervakning av biverkningar
  • Formuleringsutveckling, immateriella rättigheter och marknadsundersökningar
Konkurrenskraftig marknadsorganisation
  • Marknadsstrategier anpassade till villkoren på varje marknad
  • Lokalt bedriven verksamhet, centralt bedriven samordning

Ledning och styrelse