Finansiella rapporter

Wednesday, 15 May 2019

Kvartalsrapport för Januari - Mars 2019

Kvartalsrapport för Januari - Mars 2019 är nu tillgänglig.

Den finns nedan i PDF-format.

Observera att den är på engelska.

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Kvartalsrapport januari - mars 2019 (Engelsk)