Pressmeddelanden

Wednesday, 22 April 2020

Kvartalsrapport för januari - mars 2020

Kvartalsrapport för januari - mars 2020 finns nu tillgänglig.

Klicka här för åtkomst.

Observera att rapporten är på engelska.

För mer information kontakta: Berit Lindholm, VD Bluefish Pharmaceuticals  Tel. +46 8 519 116 00 Email: berit.lindholm@bluefishpharma.com  

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com