Pressmeddelanden

Tuesday, 30 November 2021

ERIK EKMAN BLIR NY VD PÅ BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB

ERIK EKMAN BLIR NY VD PÅ BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB

Erik Ekman tillträder som ny VD på Bluefish Pharmaceuticals. Han tillträder posten under våren 2022 då Berit Lindholm har meddelat styrelsen att hon önskar lämna Bluefish Pharmaceuticals för icke konkurrerande verksamhet.

Erik Ekman innehar idag posten som COO på bolaget sedan fyra år tillbaka. Erik har en gedigen erfarenhet av läkemedelsbolag och har tidigare arbetat i olika roller på både AstraZeneca och Cambrex. Erik är en stark och erfaren ledare som kommer att kunna leda bolaget igenom nästa tillväxtfas.

Erik och Berit kommer att fortsätta i sina roller tills efterträdare på COO posten rekryterats.

– Bluefish Pharmaceuticals är inne på en spännande resa och med sin breda kompetens och erfarenhet är Erik rätt person att ta över som vd. Han har varit med att lägga fast bolagets strategi och känner både Bluefish Pharmaceuticals och läkemedelsbranschen väl, säger Gunilla Spongh, styrelseordförande i Bluefish Pharmaceuticals AB.

Jag vill även passa på att tacka Berit för det arbete hon utfört för bolaget, först som COO och sedan som vd. Hon har framgångsrikt lett och utvecklat Bluefish Pharmaceuticals och är föreslagen att ingå i bolagets styrelse, där hon då fortsatt kommer kunna bidra till bolagets framtida utvecklingsresa, säger Gunilla Spongh, styrelseordförande Bluefish Pharmaceuticals AB.

– Det är med stor glädje och ödmjukhet som jag tar över som VD efter Berit. Bluefish har en stark drivkraft mot utveckling och tillväxt och det är min ambition att fortsätta utveckla företaget i samma anda. Jag ser fram emot att tillsammans med teamet och våra samarbetspartner fortsätta vår spännande resa.

– Jag har varit VD för Bluefish Pharmaceuticals i fem år och vi har haft en fantastisk utveckling. Jag är oerhört nöjd över allt vi åstadkommit tillsammans i Bluefish under mina sju år på Bluefish, också lite stolt och det är med glädje jag lämnar över till Erik för en fortsatt utveckling av bolaget, säger Berit Lindholm.

För mer information, kontakta:

Gunilla Spongh, styrelseordförande, tel 070-935 25 33

Gerald Engstöm, VD Färna Invest, tel 070-519 00 01

Berit Lindholm VD, tel 070-915 41 92

Bluefish Pharmaceuticals i korthet:
Grundat i Sverige 2005, med sin långa tradition av industriellt entreprenörskap, har Bluefish Pharmaceuticals blivit ett av de mest progressiva svenska läkemedelsföretagen för generikaprodukter. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish strävar efter att göra kvalitetsläkemedel tillgängliga för fler människor. Vi skapar värde genom hela läkemedelsvärdekedjan, från produktutveckling till framgångsrik marknadsföring av generikaläkemedel. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer Vi känner oss stolta över att kunna göra detta på ett innovativt, ansvarsfullt och kostnadseffektivt sätt. Bluefish bedriver för närvarande verksamhet i 13 europeiska länder och kommer under de närmaste åren även att expandera utanför Europa i syfte att bli en aktör på den globala marknaden. Bolaget har ett eget utvecklingslaboratorium i Bangalore där vi tar fram egna generiska produkter.
www.bluefishpharma.com

För mer information kontakta: Berit Lindholm, VD Bluefish Pharmaceuticals  Tel. +46 8 519 116 00 Email: berit.lindholm@bluefishpharma.com  

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

ERIK EKMAN BLIR NY VD PÅ BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB