Finansiella rapporter

Monday, 22 May 2017

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Bluefish Pharmaceuticals AB avseende räkenskapsåret 2016.

För mer information kontakta, Berit Lindholm, VD Bluefish Pharmaceuticals Tel. 46 8 519 116 00 Email: berit.lindholm@bluefishpharma.com  

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Ladda ned årsredovisningen som pdf

Utveckling

Produktutveckling

Kontakta oss

Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22
SE-113 30 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 5191 1600
Fax: +46 8 5191 1690
info-se@bluefishpharma.com