Pressmeddelanden

Tuesday, 12 February 2019

Jane Benyamin ny CFO på Bluefish Pharmaceuticals AB

Jane Benyamin  har tillträtt som bolagets nya CFO, från och med 1 februari, 2019.

Jane har en Master i Business Administration (MBA) och en gedigen bakgrund från läkemedelsindustrin i olika finansroller.

Hon kommer senast från generikaföretaget Pensa Pharma. Innan dess har hon arbetat på Medivir och Galderma Nordic.

-Jag är mycket glad över rekryteringen av Jane och ser fram emot att arbeta tillsammans med henne, säger Berit Lindholm, VD på Bluefish Pharmaceuticals.
-Jane har en bred och gedigen kompetens och dessutom erfarenhet från generikaindustrin inom läkemedel, vilket gör att hon snabbt kommer att kunna sätta sig in i vår verksamhet. Jane har också lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och förändringsarbete.

Bluefish Pharmaceuticals grundades i Sverige och har med sin långa tradition av indistruellt entreprenörskap blivit ett av de mest progressiva läkemedelsföretagen för generikaprodukter. På Bluefish strävar vi efter att göra kvalitetsläkemedel tillgängliga för fler människor och vi skapar värde genom hela läkemedelsvärdekedjan, från produktutveckling till tillverkning och framgångsrik marknadsföring av generikaläkemedel. Vi känner oss stolta över att kunna göra detta på ett innovativt, ansvarsfullt och kostnadseffektivt sätt.

 

För mer information kontakta: Berit Lindholm, VD Bluefish Pharmaceuticals 

Tel. +46 8 519 116 00 Email: berit.lindholm@bluefishpharma.com  

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Kontakta oss

Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22
SE-113 30 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8 5191 1600
Fax: +46 8 5191 1690
info-se@bluefishpharma.com

Viktiga kontakter

För Affärsutveckling

business.development@bluefishpharma.com

Kundservice eller Rapportering Biverkningar

drugreaction@bluefishpharma.com

Complaints

Tel +46 8 5191 1600
Fax +46 8 5191 1690
E-post complaints@bluefishpharma.com

Håll dig uppdaterad om våra senaste nyheter

Prenumerera