Finansiella rapporter

Wednesday, 08 May 2019

Bluefish Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter

Om problem vid nedladdning eller frågor uppstår, kontakta oss

För mer information kontakta: Berit Lindholm, VD Bluefish Pharmaceuticals  Tel. +46 8 519 116 00 Email: berit.lindholm@bluefishpharma.com  

Om Bluefish Pharmaceuticals
Bluefish är ett svenskt läkemedelsbolag som grundades 2005 och som sedan starten har haft en kraftig internationell expansion. Bolaget inriktar sig uteslutande på utveckling, tillverkning och försäljning av generiska läkemedel. Bluefish har sin huvudsakliga försäljning inom EU och expanderar i områden utanför Europa. Produktportföljen består av ca 80 produkter och växer.

www.bluefishpharma.com

Bluefish Anmälningssedel för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter