Ledning

Berit Lindholm

Chief Executive Officer

Född 1965
Anställd sedan 2015

Erfarenhet
COO Bluefish Pharmaceuticals AB
Head of Planning, AstraZeneca Sweden Operations, Business Relationship Director Operations IT AstraZeneca, Director Global Project and Change Management AstraZeneca, Plant Manager Sterile Solutions Freeze dried products AstraZeneca AB, Manager CMC & Labelling QA/QC Pharmacia & Upjohn Pharma Mälardalen


Utbildning

BSc Pharm, Faculty of Pharmacy Uppsala University
Helsinki University – Faculty of Pharmacy
University of Warwick – Warwick Business School, UK

Anders Svensson

Chief Financial Officer

Född 1963
Anställd sedan 2017

Erfarenhet
CFO, Bluefish Pharmaceuticals AB
CEO, Aura Light US Inc
CFO, Aura Light Group AB
Group Controller, Aura Light International AB
Consulting Manager, Simple Concepts Scandinavia AB

Utbildning
MBA, Australian Graduate School of Management, University of New South Wales, Sydney, Australia
Master of Laws, University of Lund

Erik Ekman

Född 1972
Anställd sedan 2017

Erfarenhet
COO, Bluefish Pharmaceuticals AB
Erik har mer än 15 års erfarenhet från Pharmaceutical Industry och har haft ett flertal ledarskapsroller inom tillverkning, IT, Change Management, och Process Governance hos AstraZeneca och tidigare Cambrex. Erik har en bakgrund som Ledarskapskonsult från CapGemini, Ernst&Young.

Utbildning
MSc in Industrial Engineering and Management, Linköpings Tekniska Högskola, Sverige
Leadership training vid Stockholm School of Economics, London Business School och Warwick University.

Kim Kjornas

Född 1955
Anställd sedan 2017

Erfarenhet
Han har mer än 30 års erfarenhet inom läkemedels/biotech industrin där han arbetat med Sales and Marketing nationalt (norden) samt internationellt. Hans långa erfarenhet innefattar även Business Development, Portfolio Management, Launch Management och Product Development.

Utbildning
M.Sc. Pharm. University of Copenhagen
Lean six-sigma (green belt)
Bachelor (HH) Accounting and Economics (Koebmandsskolen Copenhagen)
Statistics for experimenters (University of Copenhagen)

Astha Sehgal

Manager – Human Resources

Born 1984
Employed since 2016

Professional experience
Assistant Manager-Human Resources, MSD Wellcome Trust Hilleman Laboratories
Assistant Manager-Human Resources, Avon Beauty Products
Executive-Human Resources, Avon Beauty Products
Officer-Human Resources, Avon Beauty Products

Education
MBA, Dayalbagh Educational Institute, India
BBA, Dayalbagh Educational Institute, India

Vlastimir Zeman

Business Development Director

Född 1969
Anställd 2017

Erfarenhet
Erfaren Senior Executive med starka ledarskapskunskaper och affärsmannaskap. Han har mer än 20 års erfarenhet av ledarskap i läkemedelsförsäljning och marknad för många internationellt erkända ledare inom industrin. Några av hans kompetensområden inkluderar Business Strategy & Marketing Management, Business Development, Lifecycle & Portfolio Management och Commercial Excellence.

Utbildning
Doctor of Medicine (MD) – State Committee Examination Charles University Prague, Faculty of Medicine Plzeň, Czech Republic

Vivekanand Sundaramurthy

Deputy General Manager – Head of Research & Development

Född 1977
Anställd sedan 2011

Erfarenhet
Han har mer än 17 års erfarenhet inom Formulation Research och utveckling av flertalet dosformulär, innovativa patenterade formuleringar med expertnivå inom formulering, IP, klinisk hantering, analys, projektledning mm.

Utbildning
M. Pharm. Annamalai University
B. Pharm. Dr.M.G.R Medical University
Project Management Professional (Certified PMP)

Styrelse

Gerald Engström

Ordförande

Född 1948
Styrelseledamot sedan 2010
VD och koncernchef, Systemair AB

Utbildning
Gymnasieingenjör
Ekonomistudier, Stockholms universitet

Övriga styrelseuppdrag
VD: Systemair AB, Hanza Holding AB,
Färna Invest AB

Aktieinnehav i Bluefish: 28 862 983 [1]

[1] Innehav privat och via bolag per 31 december 2015

Erika Kjellberg Eriksson

Styrelseledamot

Född 1962
Styrelseledamot sedan 2012
Partner Nexttobe AB

Utbildning
MBA

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseordförande: Capilet Genetics AB, Lokon Pharma AB och Zetcity AB
Ledamot: Linum AB, Lumina Adhesives AB, Q-linea AB och Tanea Medical AB

Aktieinnehav i Bluefish: –

Karl Karlsson

Board Director

Born 1974
Founder of Bluefish Pharmaceuticals and Bord Director since 2005

Professional experience
President and CEO of Bluefish Pharmaceuticals 2005-2017
RDA Interactive LLC, 1997-2002, New York, USA

Education
Studies- Owner/President Management Program at Harvard Business School, Boston, USA
Studies in Marketing and Business Administration, George Mason University, Virginia, USA

Shareholding in Bluefish: 7 720 000
Holdings of options in Bluefish: 330 000

Utveckling

Produktutveckling

Kontakta oss

Bluefish Pharmaceuticals AB
Gävlegatan 22
SE-113 30 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 5191 1600
Fax: +46 8 5191 1690
info-se@bluefishpharma.com